جناب آقای دکتر مهران کرمی کاندیدای دکترای مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید در دانشگاه تهران ،دارای لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه اصفهان و ارشد مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران و پژوهشگر برتر، دانشجوی نمونه و مدرس دانشگاه تهران است.

وی نویسنده کتاب کارآفرینی نوآورانه و به عنوان مربی و مدرس در رویدادهای استارتاپی و کارآفرینی و شتاب دهنده ها فعالیت دارد.

 دکتر کرمی به عنوان نماینده جهانی و تسهیلگر رویداد استارتاپ ویکند از گوگل برای کارآفرینان در ایران فعالیت دارد و مدیر سابق توسعه بازار و توسعه محصول استارتاپ های بخوان ، نیک استارتر، اکوسیستم و مدیر شتابدهنده استارتاپ لند سریر مشغول فعالیت بوده است و اکنون به عنوان مدیرعامل مرکز نوآوری هاب اصفهان مشغول به فعالیت است.