پخش ویدیو

نمی دونی …

   • الان کجایِ مسیر زندگیتی؟

   • از کجا باید شروع کنی؟

   • چطوری باید کسب درآمد کنی؟

   • تو چه کاری استعداد داری؟

   • تو چه کاری موفق تری؟

   • دنبال بهونه ای که تو این اوضاع

نمیشه کاری کرد… ایده ای ندارم…شرایط بده…
کاری بلد نیستم…کاری نیست…و خیلی بهونه های دیگه…